.. 1

1.


:
1.	, ..  -:  . : .-. .-. , . . -, 2001. 35 .
2.	 .. ..         // - . : . . 2014.  3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-problemy-formirovaniya-dopolnitelnyh-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-obrazovatelnoy-organizatsii-spo-v ( : 30.01.2018). 


.. // . – 2018. – 1;
URL: nip.esrae.ru/ru/17-181 ( : 24.01.2022).: 511 | : 511 | : 761


(0)