.. 2, . . 1

1. .
2. .

https://elibrary.ru/item.asp?id=49993977


:
1. , . . .  
 / . . , . .  . 2014. :
. URL: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%97/ziganov-marataleksandrovich/mnemotehnika-zapominanie-na-osnove-vizualjnogo-mishleniya/9
( : 04.10.2022).  : . :
.
2.   /
TADVISER. // . .  2022. URL:
https://u.to/UVJiHA ( : 3.11.2022).  : .
3. :  : . URL:
https://company.habr.com/ru/ ( : 03.11.2022).  :
. : .

.., . . // . – 2022. – 1;
URL: nip.esrae.ru/ru/42-305 ( : 24.06.2024).: 363 | : 363 | : 363


(0)